Adatvédelem

A Keszthelyi Holding Zrt.kiemelten fontosnak tartja a személyes adatokhoz fűződő jogok és az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását, ezért társaságunk minden elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatvédelem célja, hogy elősegítse a Keszthelyi Holding Zrt. által kezelt adatok védelmét és biztonságát.

Keszthelyi Holding Zrt. Adatkezelesi Tajekoztato v2019.09.02.pdf
Csoportszintű Adatkezelési Tájékoztató Álláspályázók részére v2020.05.15.pdf